bet 855

សន្ទានុក្រម សវនកម្ម


អ្នកសិក្សា និង អ្នកធ្វើការងារ អាចដក់ស្រង់យកចំណេះដឹងបន្ថែមបានតាមរយៈ សន្ទានុក្រម អង់គ្លេស ខ្មែរ ស្តីអំពី ប្រជុំស័ព្ទ គណនេយ្យ និង សវកម្ម បានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។