bet 855

ប្រលោមលោក «ស្រ្តីនៃអង្គរ» ជួយផ្សព្វផ្សាយអង្គរ


អ្នកកាសែតចូលនិវត្តន៍អាមេរិកាំងម្នាក់ គឺ លោក ចន ប៊ជិស (John Burgess) ព្យាយាម អស់រយៈពេល ១០ឆ្នាំ បង្កើ🎀ត តួអង្ꦑគស្រ្តីអង្គរម្នាក់ ដែលរស់នៅជាមួយនឹងព្រះរាជា និង ដឹងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយក្នុង សម័យអង្គរ តាមរយៈ សៀវភៅ ប្រលោមលោកមួយក្បាល ដែលមានចំណងជើងថា «ស្រ្តីនៃអង្គរ» ឬ «Woman of Angkor»។

នេះគឺជាសៀវភៅប្រលោមលោកដ៏អស្ចារ្យខ្នាតវែង៥០០ទំព័រ ដែលជួយដល់ ការស្រមៃរបស់លោក អំពីរឿងរ៉ាវនៃសម័យអង្គរ។ ពិធីផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅរឿង «ស្រី្តនៃអង្គរ» នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ នៅបណ្ណាគារ One More Page Book នាទីក្រុង រដ្ឋVirginia សហរដ្ឋអាមេរិក ។ អ្នកនិពន្ធ ចន ប៊ជិស ៖ «ខ្ញុំចង់ឲ្យអង្គរល្បីជាងនេះ នៅក្នុង ពិភពលោក។ នៅលោកខាងលិច យើងធំដឹងក្តីដឹងអំពី អេហ្ស៊ីបបុរាណ ក្រិចបុរាណ និង រ៉ូមបូរាណ។ យើងដឹងអំពីព្រះរាជា ដ៏មាន ឫទ្ធិអំណាចអស្ចារ្យ ព្រឹត្តិការណ៍ប្ រវត្តិសាស្រ្ត នៃ អារិយធម៌ទាំងនោះ ប៉ុន្តែអរិយធម៌អង្គរ ដែលមានភាពរុងរឿង ភាពអស្ចារ្យ សំណង់ និងសិល្បៈ ដូច អារិយធម៌ទាំងនោះដែរ មិនសូវមានអ្នកស្គាល់ នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេ។ ដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថា តាមរយៈសៀវភៅនេះ នឹងមានមនុស្ស មួយចំនួនថែមទៀត ដឹងអំពីអរិយធម៌ដ៏អស្ចារ្យនេះ»។ សៀវភៅប្រលោមលោករឿង«ស្រី្តនៃអង្គរ»លក់អស់គ្មានសល់នៅបណ្ណាគារ One Page Book៕ News:  More Info:  Buy: 

ប្រវត្តិសង្ខេបតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី ៤ (២០០🎃៨-២០🌳១៣)


តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៤

𝓡យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៏ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ𓂃 ឆ្នាំ២០០៦-២០១៥


ការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ មិនមែនជាគោលដៅចុងក្រោយដោយផ្ទាល់ទេ ប៉ុន្តែគឺជាទꦦិដ្ឋភាពមួយ ដែលទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍន៍ និង ការកាត់បន្ថយ ភាពក្រីក្រ នៅកម្ពុជា។ មានកាតព្វកិច្ចជាច្រើន ដែលត្រូវធ្វើ ដើម្បី សម្រេច គោលដៅ ដ៏លំបាកនេះ ប៉ុន្តែ មានការឯកភាពជាទូទៅថា ការបង្កើនល្បឿន និង បំបែកមុខព្រួញ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច គឺជា កត្តាគន្លឹះ និង ថាការអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ទ្រទ្រង់នូវគោលដៅនេះ។ ដើម្បីឲ្យមាន កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ប្រកបដោយ សមធម៌ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវតែបានពង្រីក និង អាចប្រើប្រាស់បាន ចំពោះ សហគ្រាសធុនតូច និ ងមធ្យម និង មីក្រូសហគ្រាស ក៏ដូចជា ចំពោះ សហគ្រាសធំៗ និង សហគ្រាស បរទេសដែរ ។ កំណែទម្រង់ និង ការកែប្រែ មានសារៈសំខាន់ណាស់ សម្រាប់ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ប្រកបដោយ សមធម៌។ ទន្ទឹមនោះដែរ ការពង្រីក វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ នាំមកនូវហានិភ័យ ដូច្នេះ ត្រូវមានការពិចារណា យ៉ាងល្អិតល្អន់ ទៅលើ បរិដ្ឋាន នៃ ការអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ដោយត្រូវផ្តោត ទៅលើ ការប្រុងប្រយ័ត្ន កាត់បន្ថយហានិភ័យ តម្លាភាព និង ការអនុវត្តន៏ ជាឯកសមោធាន🌺 នូវ ច្បាប់ និង បទញ្ញត្តិ។

ឯកសារ៖ សូមទាញយកទីនេះ

ប្រភពឯការ៖ ៖ 

bet 855:របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ


សៀវភៅ 151 Qkuci Ideas for Delegat🌟ing and Decision ꦯMaking


សៀវភៅ៖ []  –  ទំហំ៖ [៧,៥ មេកាបាយ]  –  កាលបរិច្ឆេទ៖ [២០០៧]
អ្នកនិពន្ធ៖ [Carrie Mason-Draffen]  –  ទាញយកឯកសារ៖  

សៀវភៅ 151 Quick Ideas to Recognize and Reဣward Employees


សៀវភៅ៖ []  –  ទំហំ៖ [៨,១១ មេកាបាយ]  –  កាលបរិច្ឆេទ៖ [២០០៧]
អ្នកនិពន្ធ៖ [Ken Lloyd, Ph.D.]  –  ទាញយកឯកសារ៖  

ហេរី ផោតធ័រ និង បន្ទុប់សម្ងាត់


សៀវភៅ៖ []  –  ទំហំ៖ [៤,៣៦ មេកាបាយ]  –
កាលបរិច្ឆេទ៖ [-]
អ្នកនិពន្ធ៖ [ J. K. ROWLING]  –  ទាញយកឯកសារ៖  

 

bet 855:រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


សៀវភៅ៖ []  –  ទំហំ៖ [៧១៣៤,៩៤ គីឡួបាយ]  –
កាលបរិច្ឆេទ៖ [ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៦ ខែមិនា ឆ្នាំ១៩៩៩]
អ្នកនិពន្ធ៖ [ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា]  –  ទាញយកឯកសារ៖  

ច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាអនុម័តនីត🧸ិកាលទី១ ពីឆ្នាំ ១៩៩៣-១៩៩៨


ល.រ ឈ្មោះអត្ថបទច្បាប់ ឆ្នាំអនុម័ត
 (និងវិសោធនកម្មចំនួន៧លើក)
 (និងវិសោធនកម្មចំនួន៧លើក)
៧៩

សៀវភៅ​ណែនាំ​សម្រាប់​ការចុះ​បញ្ជី​ពាណិ🏅ជ្ជកម្ម (ភាសា🦋អង់គ្លេស)


សៀវភៅណែនាំសម្រាប់ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (ភាសាអង់គ្លេស)
Handbook on Commercial Registration (ADB-2007) – English

សៀវភៅ៖ []  –  ទំហំ៖ [៤៨០,៥៦ គីឡួបាយ]  –  កាលបរិច្ឆេទ៖ [២០០៧]
អ្នកនិពន្ធ៖ []  –  ទាញយកឯកសារ៖  

សៀវភៅ​ណែនាំ​សម្រាប់​ការចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ការ​ប្រកប​អាជីកម្ម​អនុលោម​តាម​ច្បាប់ (ភាគ൲ ꦅ២)សៀវភៅ៖ []  –  ទំហំ៖ [៥,៤៨ មេកាបាយ]  –  កាលបរិច្ឆេទ៖ [២០០៩]
អ្នកនិពន្ធ៖ []  –  ទាញយកឯកសារ៖  

សៀវភៅ​ណែនាំ​សម្រាប់​ការចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ការ​ប្រកប​អាជីកម្ម​⛦អនុលោម​តាម​ច្បាប់ (ភាគ ១)សៀវភៅ៖ []  –  ទំហំ៖ [៧,៣៦  មេកាបាយ]  –  កាលបរិច្ឆេទ៖ [២០០៩]
អ្នកនិពន្ធ៖ []  –  ទាញយកឯកសារ៖  ចុ

សៀវភៅ Guide to Business in Cambodia


សៀវភៅ៖ []  –  ទំហំ៖ [៣៦៤,៦៦ គីឡូបាយ]  –  កាលបរិច្ឆេទ៖ [២០១០]
អ្នកនិពន្ធ៖ [BNG Legal]  –  ទាញយកឯកសារ៖  

ច្បាប់ស្តីពី មូលបត្ររដ្ឋ


សៀវភៅ៖ [ច្]  –  ទំហំ៖ [១,៥១ មេកាបាយ]  –  កាលបរិច្ឆេទ៖ [២០០៧]
អ្នកនិពន្ធ៖ []  –  ទាញយកឯកសារ៖  

ច្បាប់ស្តីពី ការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន


សៀវភៅ៖ []  –  ទំហំ៖ [៤,៤៧ មេកាបាយ]  –  កាលបរិច្ឆេទ៖ [២០០៧]
អ្នកនិពន្ធ៖ []  –  ទាញយកឯកសារ៖  

សៀវភ🧜ៅ 151 Quick Ideas To 𝄹Improve Your People Skills


សៀវភៅ៖ []  –  ទំហំ៖ [៧៦៧,២៥ គីឡូបាយ]  –  កាលបរិច្ឆេទ៖ [២០០៩]
អ្នកនិពន្ធ៖ [ROBERT E. DITTMER និង STEPHANIE McFARLAND]  –  ទាញយកឯកសារ៖  

bet 855:សៀវភៅសិក្សាកុំព្យុទ័រ


សៀវភៅ៖ [សៀវភៅសិក្សាកុំព្យុទ័រ]  –  ទំហំ៖ [១៤៧ មេកាបាយ]  –  កាលបរិច្ឆេទ៖ [២០០៧]
ទាញយកឯកសារ៖  

bet 855:សៀវភៅ សិក្សាសង្ខេបអារ្យធម៌ខ្មែរ


View more from

bet 855:ព្រះ​ត្រៃបិដកខ្មែរ


មាន ១១០ក្បាល ដោយចែកចេញជា៖
  1. ព្រះវិន័យបិដកមាន ១៣ក្បាល គឺចាប់ពីភាគទី១ ដល់ភាគទី១៣
  2. ព្រះសុត្តន្តបិដកមាន ៦៤ក្បាល គឺចាប់ពីភាគទី១៤ ដល់ភាគទី៧៧
  3. ព្រះអភិធម្មមាន ៣៣ក្បាល គឺចាប់ពីភាគទី៧៨ ដល់ភាគទី១១០
ព្រះត្រៃបិដកខ្មែរមាន ១១០ក្បាល ដែលត្រូវជា ៣៦៦៣០ទំព័រជាភាសាបាលី និង ៣៦៦៣០ទំព័រជាភាសាខ្មែរ
មិត្តអ្នកអានទាំងអស់អាចទាញយក តាមរយៈតំណភ្ជាប់ទីនេះ ។

សៀវភៅ 151 Quick Ideas To Manage Your Time


ចំណងជើង  
អ្នកនិពន្ធ  RRobert E. Dittmer, APR
ឆ្នាំ  2006
ទំហំ  1.5 MB
ទាញយកឯកសារ  

សៀវភៅ 🌸151 Quick Ideas To Deal With Difficult People


ចំណងជើង  
អ្នកនិពន្ធ  Carrie Mason-Draffen
ឆ្នាំ  2007
ទំហំ  1.7 MB
ទាញយកឯកសារ  

bet 855:សៀវភៅ 151 Quick Ideas


សៀវភៅ 151 Quick Ideas (ការបកប្រែមិនផ្លូវការ៖ គន្លឹះគំនិតរហ័ស ទាំង១៥១) គឺជាសៀវភៅដែលអាចជួយដល់ មិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នា ដែលចូលចិត្តអានសៀវភៅ ស្វែងរកនូវ គំនិតថ្មីៗ និង ចំណេះដឹងថ្មី  បានមួយផ្នែកក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ ការរស់នៅ និង ការប្រកបការងារ ប្រចាំថ្ងៃ ។ មិត្តទាំងអស់គ្នា អាចស្វែងរកសៀវភៅទាំងនេះមកអានបាន នៅលើបណ្តាញអ៊ីធឺនែត ។