bet 855

ព្រឹត្តិការណ៍កំពុងតែក្តៅហុយនៅកម្ពុជា


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្♏រជុំស្តីពី ការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបេក្ខជន ឈរឈ្មោះ សម្រាប់ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតា꧃ំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៥


necelect-01necelect-02

ប្រភពឯកសារ៖ 

សេកច្តីថ្លែងកា𒆙រណ🧔៍របស់ គ.ជ.ប ឆ្លើយបំភ្លឺទៅនឹងញតិ្តបាតុកម្មរបស់ គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ


necelect-1

necelect-2

ប្រភពឯកសារ៖

ប្រវត្តិសង្ខេបតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី ៤ (២០០៨-♕២០១៣)


តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៤

ប្រតិទិន នៃ ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ ២០១៣ (វិស💝ោធនកម្ម)


NEC-KHMER

ប្រភពឯកសារ៖